Uudised

Trickster CMS uudiste moodul kujutab endast süsteemi, mis võimaldab veebilehel uudisartikleid avaldada, ühendada need uudisvoogudesse ja kujundada veebilehe uudistearhiivi. Kõik operatsioonid on maksimaalselt automatiseeritud ja säästavad teie aega:

 • Kõik lisatud uudised ilmuvad automaatselt RSS uudisvoos;
 • Kuvatava artikli lisamise kuupäev on vaikimisi jooksva päeva kuupäev;
 • Uudise illustratsioon väheneb vajaliku suuruseni automaatselt;
 • Mis tahes veerule võib lisada vajalikul hulgal viimaseid uudiseid;
 • "Uudiste arhiivi" saab välja lülitada, sel viisil näidatakse ainult uusi uudiseid, aga vanad suletakse automaatselt.

"Valitud" uudised:

"Valitud uudiste" moodul töötab nagu filter erinevatest uudisvoogudest pärit uudiste näitamiseks.

Aktuaalsetele uudistele külastajate tähelepanu juhtimiseks võib "valitud" uudiste mooduli lisada veebilehe paremasse või vasakusse veergu ning valida välja, millistes veebilehe jaotistes neid hakatakse näitama.

Sellel moodulil on kaks asukoha vaadet:

 • Suur – plokk uudisega hõlmab kogu sisuosa laiuse. Sellist vaadet tasub kasutada siis, kui uudise tekst on küllaltki pikk. *Veerus esitamise korral – on uudise pilt suur, sissejuhatav tekst on illustratsiooni all.
 • Väike – ühte ritta paigutatakse kaks uudiste plokki. Paigutuse selline vaade on kasulik juhul, kui uudise tekst ei ole suur või kui ühel leheküljel tuleb näidata palju uudiseid. *Veerus esitamise korral – on uudise pilt väikeste mõõtmetega ja sissejuhatav tekst paikneb pildist paremal pool.

Selles moodulis saab häälestada:

 • Uudiste filtrit:
  • Näidatakse veebilehele viimasena lisatud uudiseid (värsked uudised)
  • Näidatakse käsitsi valitud uudiseid
 • Millistest uudisvoogudest hakatakse uudiseid võtma
 • Kui palju uudiseid tuleb veebilehel näidata