Kasutajate ja privileegide süsteem

Kõigi Trickster CMS moodulite töö allub rangetele üldreeglitele, vastavalt milledele iga kasutaja või kasutajate rühm omab kindlaid ja paindlikult seadistatavaid õigusi ning privileege.

  • Tsentraliseeritud ja range kasutajaõiguste jaotamise süsteem suurendab veebilehe funktsioneerimise ohutust, raskendades häkkeritel sissemurdmist.
  • Paindlik õiguste süsteem erinevateks tegevusteks võimaldab seadistada erinevat tüüpi administartiivosa kasutajakontosid. Nii näiteks võib luua eraldi kasutajakirje raamatupidaja jaoks, kellel on juurdepääs ainult informatsiooni lugemiseks internetipoes sooritatud tehingute kohta.