Tourest messile registreerumise lahenduse loomine

Arendasime Eesti Turisimifirmade Liidu poolt korraldatava Tourest messi jaoks messile registreerumise lahenduse.

Uue lahendusega saavad kõik eksponendid luua endale kasutajakonto ning esitada kogu registreerumiseks vajamineva info läbi Tourest veebilehe. 

Kogu registreerumise vorm on jagatud sammudeks. Kasutaja ei pea täitma kõiki samme korraga - võimalik on vorm osaliselt täita ja salvestada ning seda jooksvalt kuni registreerumisperioodi lõpuni täiendada.

Kasutajaks registreerumisel sisestab eksponent oma andmed. Kui hiljem hakatakse täitma messile registreerumise vormi, siis enam ei ole vaja oma andmeid sisestada, sest need lisatakse vormi kasutaja ankeedist.

Messile registreerumisel sisestab kasutaja oma andmed, tegevusvaldkonna, valib endale ekspositsioonipinna, soovi korral tellib lisateenuseid, lisab kaaseksponente, saab laadida üles oma messistendi joonise ning peale valikute tegemist on võimalik sisetatud andmed eelvaates üle vaadata ning info edastada ETFL-le.

Sammud kuvatakse vormi kohal:

Sammud registreerumise vormis

Kasutajaks registreerumise vorm:

Kasutajaks registreerumine

Kasutaja ankeet:

Kasutaja ankeet

Tegevusvaldkondade valik:

Tegevusvaldkondade valimine

Lisateenuste valik:

Lisateenuste valimine

Stendijoonise üleslaadimine:

Stendijooniste üleslaadimine