Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Me pakume teenuseid arusaadavate ja kasutajasõbralike veebisaitide loomisel, alustades väikestest kodulehekülgedest ning lõpetades spetsialiseeritud ja automatiseeritud veebiteenustega.

Meie kompetentsus seisneb tootmisprotsessi heas organiseerimises ja kohusetundlikus suhtumises detailidesse.

Missioon

Meie missiooniks on tagada ja suurendada meie partnerite veebiteenuste kasumlikkust. Missiooni täitmiseks me tugineme järgmistele printsiipidele:

  • Ajutistele lahendustele eelistame pikkaajalise instrumentaariumi arendamist;
  • Kõiki püstitatud ülesandeid töötleme üksikasjalikult;
  • Iga päev suurendame sihikindlalt protsesside efektiivsust meie partnerite ressursside kokkuhoiuks;
  • Pakume ainult neid teenuseid, kus omame kõrget kompetentsust.

Artwebi eelised

Artweb

Statistiliselt keskmine teostaja

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Peab kinni tööprotsessi rangest organiseerimisest: kasutab töös CRM-i, bag-trackerit, tööaja arvestust ja versioonide kontrollisüsteemi.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Teeb järjest ühtesid ja samu organisatooreid vigu: kaotab informatsiooni, eksib tähtaegade hindamisel, ei pane tähele olulisi detaile.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Kontsentreerub ühe teenuse – veebirakenduse teenuse ideaalsele väljatöötamisele.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Killustub veebidisaini, polügraafia, otsingumootoritele optimeerimise, reklaamikampaaniate ja firmastiili loomise vahel, saavutamata vajalikku taset üheski neist teenustest.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Investeerib sihikindlalt oma programmikompleksi arendamisse, tõstes juba loodud veebilahenduste kvaliteeti, seejuures Tellija käest lisaraha küsimata.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Kasutab veebilehe arhitektuuris lahendusi, mida pole viie ja enama aasta jooksul kardinaalselt muudetud.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Järgib maksimaalset avatust: aitab valida Tellija jaoks soodsa lahenduse, kasutab ettearvatavat ja läbipaistvat hinnapoliitikat.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Püüab Tellijat oma teenustega kunstlikult siduda: surub peale oma majutusteenust, šifreerib lähtekoodid, kasutab varjatult litsenseeritud tarkvara.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Tähtaegade ületamise ohu korral leiab alternatiivsed lahendused ja hüvitab projektiplaani hilinemise.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Kaob enne deadline saabumist pikaks ajaks, ei ole telefoni ega muul teel kättesaadav, jättes tellija tööde reaalsest käigust teadmatusse.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Reageerib tekkinud probleemidele kiiresti ja leiab alati pikaajalise lahenduse.

Artweb - veebirakenduste loomise stuudio

Eitab pikema aja jooksul probleemi olemasolu, seepärast maskeerib vea selle kõrvaldamise asemel.